นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 27,087 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570 ) ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการอบรมสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมต้านโกง แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา