นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 27,129 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 มี.ค. 64ข้อมูลร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
30 ก.ย. 63ข้อมูลร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา