นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 27,104 คน

สถานที่สำคัญ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มิ.ย. 63การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด วันที่ 1 มิถุนายน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา