นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 27,122 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ม.ค. 63สินค้า OTOP น้ำพริงเผา กลุ่มแม่บ้านรวมทรัพย์ ม.6 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา