นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 27,150 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 63รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) แชร์  
1 มิ.ย. 63รายงานรายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา