นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 27,181 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ธ.ค. 63รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลพัฒนา ปี 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 62รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา