นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 79 คน

เยี่ยมชม 27,187 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ป.ป.ช ระบบ e-plannacc (รอบ 12 เดือน) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา