นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 27,036 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 พ.ย. 63ประกาศงบแสดงฐานะทางเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีประมาณ 2563 แชร์  
11 พ.ย. 62รายงานรายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา