นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 86 คน

เยี่ยมชม 27,065 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564) แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 ) แชร์  
1 ต.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนเมษายน 2563 แชร์  
7 พ.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนเมษายน 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
3 เม.ย. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
3 มี.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
2 มี.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนมกราคม 2563 แชร์  
3 ก.พ. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนมกราคม 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 แชร์  
1 พ.ย. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
1 ต.ค. 62สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร. 1 ) เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา