นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 27,055 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ธ.ค. 62ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา