นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 27,136 คน

ประมวลจริยธรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา