นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 82 คน

เยี่ยมชม 27,131 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มิ.ย. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.2. แชร์  
11 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (เพิ่มเติม) ฉ.1. แชร์  
17 มิ.ย. 62ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา