นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 27,156 คน

ควบคุมภายใน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ธ.ค. 63รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
12 พ.ย. 62รายงานควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา