นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 27,067 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ต.ค. 63ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูหรือพนักงานครู อบต. บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง แชร์  
1 เม.ย. 62ประกาศร้อยของฐานคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา