นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 27,120 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 แชร์  
13 ก.พ. 63ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
13 ก.พ. 63รายระเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่าย แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา