นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 27,110 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 มี.ค. 64แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564  แชร์  
22 มี.ค. 64แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) แชร์  
1 ก.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563) แชร์  
2 เม.ย. 63แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน 2563) แชร์  
3 ม.ค. 63แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2563) แชร์  
2 ต.ค. 62แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา