รายละเอียดคุณสมบัติและใบสมัครผู้เข้าประกวด ธิดาใต้ท้องทะเลดึกดำบรรพ์ และ ผู้สูงอายุชาย-หญิง ล้านปี ตำบลภูน้ำหยด