ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564