ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด กรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ 2564

            โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพียงสแกนคิวอาร์โค้ชด้านล่าง หรือที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/8hhjj7   ท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้

             ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ทุกท่านได้รับการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ