องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชน ห้ามมีการเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรรม หรือพื้นที่ริมทางหลวง เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันฯ เป็นต้น