ประกาศกำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด