นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 27,168 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.ค. 62ประชาคมหมู่บ้านเพื่อซ่อมแซมถนน ลงหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านพรหมประชาสรรค์ แชร์  
5 มิ.ย. 62ประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา