อปพร.ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาชิกและจิตอาสา ร่วมกันประจำจุดตรวจบริการประชาชนในโครงการ 7 วันอันตราย