นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 27,033 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพชุมชน ในเขตตำบลภูน้ำหยด ประจำปี 2563  แชร์  
11 ม.ค. 63เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ทั้ง 16 หมู่ พร้อมด้วยหน่วยงาน กศน. จัดกิจกรรมวันเด แชร์  
2 ม.ค. 63ตั้งด่าน 7 วันอันตราย แชร์  
20 ธ.ค. 62วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายจตุรงค์พ่วงเต็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ แชร์  
17 ธ.ค. 62วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกด็อยซ์ อัครเดช ทองใจสด ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลภูน้ำหยด รุ่นที่ 1 ปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใขให้ผู้สูงอายุอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำ แชร์  
3 ธ.ค. 62ช่วยภัยแล้ง แชร์  
1 เม.ย. 62การประหยัดน้ำ แชร์  
1 ม.ค. 62แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภายใน อบต.ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา