นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 27,109 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง

    รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด

    085-736-3191

     

เปลี่ยนภาษา