นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 27,029 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ม.ค. 62ขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา