นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 27,083 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 492 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
14 พ.ค. 64จ้างเหมาบริการพนักงาน (กองช่าง)นางสาวจรูญรัตน์ คำพุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64ซื้ออะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 พ.ค. 64ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค DTS40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
29 เม.ย. 64ซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการพนักงาน สำนักปลัด นายณรงค์ เกิดไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หทู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หทู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก หทู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างเหมารถตู้ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา