นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 89 คน

เยี่ยมชม 27,139 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 60คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
17 ส.ค. 58คู่มือประชาชน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา