นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 27,091 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด

  • ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
  • โทรศัพท์ 056-713-355
    โทรสาร 056-713-355
    เบอร์กู้ชีพ 084-372-1047
    อีเมล์ phe67_71501@saraban.mail.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา