นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 27,060 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ต.ค. 60แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 แชร์  
19 ต.ค. 60ประกาศใช้แผนป้องการการทุจริต พ.ศ. 2560 -2564 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา