นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 27,097 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63ประกาศเจตนารมย์ป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ต.ค. 61ประกาศเจตนารมย์ป้องกันการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา