นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 27,159 คน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 63แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา