นายจตุรงค์ พ่วงเต็ง
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ภูน้ำหยด
085-736-3191

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 27,035 คน

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 พ.ค. 64กิจกรรม "ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด" แชร์  
8 ธ.ค. 63โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการอบรมตามสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมต้านโกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ส.ค. 62โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา